Adressbyte: mcbloggen.se

Som rubriken lyder så kommer vi att byta adress till vår blogg och den blir i stället mcbloggen.se. Vi kommer lägga ut flera meddelanden innan ändringen träder i kraft.


Kommentarer