Pompeji...

När vi var i Neapel förra hösten var vi givetvis tvungna att åka till Pompeji. Denna stad som blev dränkt i aska från ett utbrott av Vesuvius år 79 e.kr. kan man givetvis inte hoppa över om man befinner sig i närheten. Med tåget från Neapel hoppar vi av efter ca: 30 minuter, nästan direkt vid ingången till staden. Vi köper en guidad tur och personen som guidade oss var verkligen något utöver det vanliga. Väl påläst och dessutom väldigt rolig att lyssna på. Rundvandringen i den framgrävda staden var helt fantastisk. Tänk vilket öde dessa människor gick till mötes när vulkanutbrottet tog fart.

Det som fascinerade oss mest var hur välutvecklat livet verkar ha varit i staden. Dessutom tycks ingenjörskonsten redan på denna tid varit omfattande. Vägar, avlopp och annat som vi tar för givet fanns redan då. Vackra mosaikmönster i många byggnader med vackra trädgårdar anlagda mellan husen. Skulle ni råka befinna er i närheten så missa för allt i världen inte ett besök. Vi var där andra halvan av oktober och det är i slutet på säsongen. Då är det betydligt lugnare och inte särskilt mycket folk, så det får anses som en lämplig tid för ett besök. 

Om du vill läsa mer om Pompeji så kolla här på Wikipedia


Någon form av stort torg eller liknande

Vår guide i turkos skjorta.

Huvudgatan i öst-västlig riktning


Döda människor som man skapat genom gipsavtryck från håligheter i askan


Kommentarer